آیا مقام حضرت ابراهیم(ع) بالاتر است‏یا مقام حضرت على(ع)؟

مقام حضرت على(ع) افضل از دیگر انبیاء غیر از حضرت خاتم المرسلین(ص) مى‏باشد. در رابطه با دلیل این مساله ابتدا باید توجه داشته باشید که نوعا در مسائل مختلف سه گونه استدلال وجود دارد: عقلى، نقلى و حسى(1) دلایل عقلى در رابطه با امور کلى مى‏باشند و در چنین موردى که مقایسه دو امر جزئى است نباید در جست و جوى آن بود. زیرا خارج از قلمرو و براهین عقلى است. (2) دلیل حسى نیز وجود ندارد زیرا اولا ما نظاره‏گر تمام اعمال و حرکات آنها نیستیم تا با مقایسه شهودى از طریق کنش آنها حکم به برترى یکى بر دیگرى نمائیم. ثانیا اصلا فضایل و مقامات تجربه‏پذیر نیستند مگر آن که خواصى از طریق تجربه باطنى حقایقى را دریافت دارند. (3) تنها مى‏ماند دلیل نقلى. این گونه ادله نیز چند دسته‏اند: روایات خاص و صریح، روایات صریح و عام و روایات غیر صریح. الف) دسته اول روایاتى است که به صراحت‏بر فضیلت امیر المؤمنین(ع) بر شخص حضرت ابراهیم(ع) دلالت دارد. مانند احتجاج خود آن حضرت. چنان که در احتجاج طبرسى آمده است که از آن حضرت پیرامون این مساله سؤال شد و فرمودند: من از ابراهیم(ع) برتر مى‏باشم. زیرا وقتى خداوند از قیامت و برانگیخته شدن مردگان با وى سخن گفت از خداوند درخواست نمود که چگونگى آن را به وى بنمایاند. خطاب آمد: «اولم تؤمن؟» جواب داد: «لیطمئن قلبى‏». ولى من در مرتبه‏اى از یقین هستم که «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا. اگر همه پرده‏هاى غیب کنار رود اندکى بر یقینم افزوده نگردد». زیرا آن را اندک کاستى نیست تا بدین وسیله جبران گردد. ب) روایات عام آنهایند که فضیلت امیر المؤمنین(ع) بر دیگر انبیاء را به طور عام و مطلق دلالت دارند بدون آنکه در آنها نام شخص حضرت ابراهیم(ع) ذکر شده باشد. از جمله در جلد 11 بحار الانوار (ص 139 ب 2 ح 6) آمده است: «قال رسول الله(ص):ان الله فضل انبیاء المرسلین على ملائکة المقربین و فضلنى على جمیع الانبیاء و المرسلین و الفضل بعدى لک یا على و الملائکة من بعدک‏». این مضمون در جلد 26 ص 335 نیز آمده است. ج) دسته سومى روایاتى است که لفظا و صراحتا فضیلت‏بر برترى حکم نمى‏راند، بلکه برترى پنج تن از دیگر مخلوقات از آنها استنباط و کشف مى‏شود. از جمله: 1- احادیثى که نشان مى‏دهد حضرت آدم(ع) نور پنج تن را در عرش الهى مشاهده کرد. 2- احادیثى که پیرامون توسل انبیاء گذشته به اهل بیت(ع) وجود دارد. 3- حدیث قدسى مرسله‏اى که در آن خداوند به پیامبر(ص) فرموده است: «اگر تو نبودى جهان را نمى‏آفریدم و اگر على(ع) نبود تو را نمى‏آفریدم و اگر فاطمه(س) نبود هیچ یک را».نظرات ()

لینک ثابت - نوشته شده توسط حسین نیک روان در جمعه 86/9/16 ساعت 9:18 عصر

طبقه بندی: ()